بخش ها:

انتخاب واحد پول:

پک 500 مگابایت - Web Space Quota : 500MG
Bandwidth Limit : unlimited
Email Accounts : unlimited
SQL Databases : unlimited
FTP Accounts : unlimited
Parked Domains : unlimited
Subdomains : unlimited
Parked domains : unlimited
Addon Domains : 0
پک 1 گیگابایت - Web Space Quota : 1000MG
Bandwidth Limit : unlimited
Email Accounts : unlimited
SQL Databases : unlimited
FTP Accounts : unlimited
Parked Domains : unlimited
Subdomains : unlimited
Parked domains : unlimited
Addon Domains : 0
پک 2 گیگابایت - Web Space Quota : 2000MG
Bandwidth Limit : unlimited
Email Accounts : unlimited
SQL Databases : unlimited
FTP Accounts : unlimited
Parked Domains : unlimited
Subdomains : unlimited
Parked domains : unlimited
Addon Domains : 0
پک 3 گیگابایت - Web Space Quota : 3000MG
Bandwidth Limit : unlimited
Email Accounts : unlimited
SQL Databases : unlimited
FTP Accounts : unlimited
Parked Domains : unlimited
Subdomains : unlimited
Parked domains : unlimited
Addon Domains : 0
پک 4 گیگابایت - Web Space Quota : 4000MG
Bandwidth Limit : unlimited
Email Accounts : unlimited
SQL Databases : unlimited
FTP Accounts : unlimited
Parked Domains : unlimited
Subdomains : unlimited
Parked domains : unlimited
Addon Domains : 1
پک 5 گیگابایت - Web Space Quota : 5000MG
Bandwidth Limit : unlimited
Email Accounts : unlimited
SQL Databases : unlimited
FTP Accounts : unlimited
Parked Domains : unlimited
Subdomains : unlimited
Parked domains : unlimited
Addon Domains : 2
پک 10 گیگابایت - Web Space Quota : 10000MG
Bandwidth Limit : unlimited
Email Accounts : unlimited
SQL Databases : unlimited
FTP Accounts : unlimited
Parked Domains : unlimited
Subdomains : unlimited
Parked domains : unlimited
Addon Domains : 5
پک 20 گیگابایت - Web Space Quota : 20000MG
Bandwidth Limit : unlimited
Email Accounts : unlimited
SQL Databases : unlimited
FTP Accounts : unlimited
Parked Domains : unlimited
Subdomains : unlimited
Parked domains : unlimited
Addon Domains : 5

ثبت دامنه

Secure Transaction فرم سفارش در محیطی ایمن برای جلوگیری از IP های متقلب، مهیا شده است (54.158.15.97) وارد شده است

زبان:

logo-samandehi