بخش ها:

انتخاب واحد پول:

ریسلر 5 گیگابایت - Web Space Quota : 5000MG
Bandwidth Limit : unlimited
Email Accounts : unlimited
SQL Databases : unlimited
FTP Accounts : unlimited
Parked Domains : unlimited
Subdomains : unlimited
Parked domains : unlimited
Addon Domains : unlimited
ریسلر 10 گیگابایت - Web Space Quota : 10000MG
Bandwidth Limit : unlimited
Email Accounts : unlimited
SQL Databases : unlimited
FTP Accounts : unlimited
Parked Domains : unlimited
Subdomains : unlimited
Parked domains : unlimited
Addon Domains : unlimited
ریسلر 20 گیگابایت - Web Space Quota : 20000MG
Bandwidth Limit : unlimited
Email Accounts : unlimited
SQL Databases : unlimited
FTP Accounts : unlimited
Parked Domains : unlimited
Subdomains : unlimited
Parked domains : unlimited
Addon Domains : unlimited
ریسلر 30 گیگابایت - Web Space Quota : 30000MG
Bandwidth Limit : unlimited
Email Accounts : unlimited
SQL Databases : unlimited
FTP Accounts : unlimited
Parked Domains : unlimited
Subdomains : unlimited
Parked domains : unlimited
Addon Domains : unlimited
ریسلر 40 گیگابایت - Web Space Quota : 40000MG
Bandwidth Limit : unlimited
Email Accounts : unlimited
SQL Databases : unlimited
FTP Accounts : unlimited
Parked Domains : unlimited
Subdomains : unlimited
Parked domains : unlimited
Addon Domains : unlimited

ثبت دامنه

Secure Transaction فرم سفارش در محیطی ایمن برای جلوگیری از IP های متقلب، مهیا شده است (54.158.15.97) وارد شده است

زبان:

logo-samandehi