بخش ها:

انتخاب واحد پول:

Li 1 - Ram : 512
Port : 1 Gbit
Hard : 60 GB
Cpu : Core 2
System : linux/windows
Ip : 1
Bandwidth : unlimited
Li 2 - Ram : 1024
Port : 1 Gbit
Hard : 60 GB
Cpu : Core 2
System : linux/windows
Ip : 1
Bandwidth : unlimited
Li 3 - Ram : 2048
Port : 1 Gbit
Hard : 60 GB
Cpu : Core 2
System : linux/windows
Ip : 1
Bandwidth : unlimited
Li 4 - Ram : 4096
Port : 1 Gbit
Hard : 100 GB
Cpu : Core 2
System : linux/windows
Ip : 1
Bandwidth : unlimited
Li 5 - Ram : 4096
Port : 1 Gbit
Hard : 200 GB
Cpu : Core 2
System : linux/windows
Ip : 1
Bandwidth : unlimited

ثبت دامنه

Secure Transaction فرم سفارش در محیطی ایمن برای جلوگیری از IP های متقلب، مهیا شده است (54.158.15.97) وارد شده است

زبان:

logo-samandehi