بخش ها:

انتخاب واحد پول:

ستاپ سرور اختصاصی
Li 1 - Memory : 16 GB
Connection : 1Gbps
Disks : 2x 2TB SAS
CPU Speed : 4 x 2.66Ghz
System : linux/windows
Ip : 4 Usable IP Addresses
Traffic : Unlimited
KVM : Free KVM
RAID : Dell H200
Li 2 - Memory : 32 GB
Connection : 1Gbps
Disks : 2x 2TB SAS
CPU Speed : 4 x 3.20Ghz
System : linux/windows
Ip : 4 Usable IP Addresses
Traffic : Unlimited
KVM : Optional KVM
RAID : Dell H200
Li 3 - Memory : 48 Gb
Connection : 1Gbps/10Gbps
Disks : 2x 2TB SAS
CPU Speed : 6 x 3.20Ghz
System : linux/windows
Ip : 4 Usable IP Addresses
Traffic : Unlimited
KVM : Free KVM
RAID : Dell H700 1GB NV
Li 4 - Memory : 96 GB
Connection : 1Gbps/10Gbps
Disks : 2x 2TB SAS
CPU Speed : 2 x 6 x 2.66Ghz
System : linux/windows
Ip : 4 Usable IP Addresses
Traffic : Unlimited
KVM : Free KVM
RAID : Dell H700 1GB NV
Li 5 - Memory : 96 GB
Connection : Up to 10 Gbps
Disks : 2x 2TB SAS
CPU Speed : 2 x 6 x 2.20Ghz
System : linux/windows
Ip : 4 Usable IP Addresses
Traffic : Unlimited
KVM : Free KVM
RAID : Dell H710 1GB NV

ثبت دامنه

Secure Transaction فرم سفارش در محیطی ایمن برای جلوگیری از IP های متقلب، مهیا شده است (54.158.15.97) وارد شده است

زبان:

logo-samandehi